İnteraktif Vergi Dairesi Sorgu

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir

İnter Aktif Vergi Dairesi

Sisteme nasıl giriş yapılabilir? İnteraktif vergi dairesini kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Sisteme T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No/Kullanıcı Kodu ve şifre bilgileri ya da e-Devlet şifresi kullanılarak ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir.

Giriş İçin Bu Linki Kullanabilirsiniz: https://ivd.gib.gov.tr/

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi bilgilere ulaşılabilir?

● Sicil bilgileri ● Araç bilgileri ● E-Tebligatlar ● E-Yoklamalar ● Ödeme emirleri ● E-Haciz bilgileri ● Vergi ceza ihbarnameleri ● Yönetici ve ortaklık bilgileri ● Borç detayı ve ödeme işlemleri ● İade/mahsup edilebilir durumdaki emanet hesabına alınan ödemelere ait bilgiler ● Beyanname, bildirim ve beyannamelere ait tahakkukları görüntüleme

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi işlemler yapılabilir?

● Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi ● Vergi borcu taksit (tecil) talebi ● Özelge talebi ● İzaha davet kapsamında cevap yazısı hazırlanması ● Mükellefiyet yazısı/Borç durum yazısı talebi ● İade/mahsup talebi ● Ödeme emri sorgulaması ve mal bildirimi ● Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi ● İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi verilmesi ● Geçerli e-Beyanname sözleşmelerine erişim ve sözleşme iptal işlemi ● Hazır beyan/Defter beyan uygulamalarına erişim ● Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması dilekçesi verilmesi ● Kasko değerine göre MTV düzeltme talebi dilekçesi ● Mukimlik belgesi talebi ● Veraset ve intikal vergisi beyannamesi başvurusu ● Engellilik vergi indirim başvurusu ● Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebi ● İşyeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi ● Bilanço gelir tablosu/işletme hesabı özetinin onay talebi ● Ödendiği halde kullanılmayan değerli kağıt ve harç bedelinin iadesi talebi ● Eczane bilgi formu/satış hasılatı bilgi formu talebi ● Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda MTV istisnası ● Sermaye artırımı dilekçesi ● Diğer konularla ilgili genel amaçlı dilekçe verilmesi

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hangi sorgulamalar yapılabilir? ● Belge basım bilgileri ● Ödeme alındı ve sorgulama ● Ödeme kaydedici cihaz bilgileri ● Adıma düzenlenen e-Arşiv faturalar

Giriş İçin Bu Linki Kullanabilirsiniz: https://ivd.gib.gov.tr/